• Call Us: 01322 838080

troms og finnmark

A local teacher's college and museum were eventually incorporated into the university. I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar ønsker fylkeskommunen og Sápmi næringshage nå å mobilisere leverandører i regionen. Tromsøya is connected to the mainland by the Tromsø Bridge and the Tromsøysund Tunnel, and to the island of Kvaløya by the Sandnessund Bridge. This coincided with, and was a direct consequence of, the abolition of the city of Bergen's centuries-old monopoly on the trade in cod. I 1845 bodde 3,4 prosent av landets befolkning i Troms og Finnmark, i 1960 var andelen steget til 5,6 prosent. Innbyggertallet i Troms og Finnmark er 244 326 (2019), litt over tre innbyggere per kvadratkilometer. [14] The city was established as a municipality 1 January 1838 (see formannskapsdistrikt). Slikt tap av beiteland til konkurrerende arealbruk ser reineierne på som reindriftens hovedproblem.

Det har likevel vært mer intern flytting fra bygder og små fiskevær til byer og tettsteder, enn flytting ut og inn av fylket.

By 21 February, the sun is above the horizon from 7:45 am to 4:10 pm and, by 1 April, is above the horizon from 5:50 am to 7:50 pm (daylight saving time). Because of these diametrically different light conditions in winter, Norwegians often divide it into two seasons: Mørketid (polar night) and Seinvinter (late winter). Tourism has exploded as an alternative economic resource after Joanna Lumley featured the city in the BBC special "Joanna Lumley in the Land of the Northern Lights. The Polaria aquarium and experience centre from 1998 is a short walk south from the city centre. I Tromsø ligger Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Av andre fiskeslag er hyse og sei viktig.

The rural municipalities of Tromsøysund and Ullsfjord, and most of Hillesøy, were merged with Tromsø on 1 January 1964, creating today's Tromsø municipality and almost tripling Tromsø's population - from 12,430 to 32,664. Postadresse Troms og Finnmark fylkeskommune Postboks 701 9815 Vadsø. Innlandet er generelt nedbørfattig og preges av konvektiv nedbør i sommermånedene.

I kyststrøkene faller det mest nedbør på høsten og vinteren når aktiviteten ved polarfronten er størst. Smittevei er kjent, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag ettermiddag. Tromsø has the distinction of being the northernmost city on earth where the average yearly low is above freezing. A major development was the opening of Tromsø Airport in 1964, situated on the main island, and in 1972 the University of Tromsø was opened, at the time one of four universities in Norway and the only one serving the northern half of the country. Folketall per 1. januar 2019 og endring i prosent i perioden 2010–2019. Children and parents. Outside the city, large areas in the municipality are above the treeline and have an alpine tundra climate. Fylket har to politidistrikter; Troms med sete i Tromsø og Finnmark med sete i Kirkenes.

[82] From the southern to the northern tip of the island Tromsøya, there is a floodlit cross country ski track. The lowest temperature ever recorded is −18.4 °C (−1.1 °F) in February 1966.

Torbjørn Brundtland and Svein Berge of the electronica duo Röyksopp and Lene Marlin grew up and started their careers in Tromsø.

Januar–februar har middeltemperaturer fra –2 °C i enkelte kyststrøk til –15 °C i innlandet.

Det er imidlertid ikke uvanlig med et sommerbosted ved kysten der sommerbeitene er. Flere steder forekommer magmatiske bergarter fra kaledonsk tid, mest gabbro. It is common to see Tromsø inhabitants walking with spikes in their shoes and almost all cars use studded tires.

More recently, the university has expanded further through two mergers, first with University College Tromsø in 2009 and then with University College Finnmark in 2013. I januar 2012 ble Barentshavet erklært som en ny olje- og gassprovins på norsk sokkel. For festivaler som skal arrangeres i 2021 er fristen for å søke støtte 1. desember. The houses date from 1789 to 1904, when building wooden houses was banned in the city centre, as in several other Norwegian cities. Nursery schools and education. The city contains several museums. Around the same time a turf rampart was built to protect the area against raids from Karelia and Russia.

Tromsø is the largest fishing port in Norway. Årsnedbøren varierer fra 300 millimeter på Finnmarksvidda og i skjermede dalstrøk til 1500 millimeter på de mest eksponerte stedene på kysten. Most notably basketball-outfit Tromsø Storm in the BLNO, BK Tromsø in the top volleyball league for men, and Tromsø Volley in the top volleyball league for women.

Despite only being home to around 80 people, Tromsø was issued its city charter in 1794 by King Christian VII. En bred sone mellom fjordstrøkenes kaledonider og grunnfjellsskjoldet har mektige lag av lett omdannede sandsteiner av senprekambrisk alder, svarende til sparagmitten i Sør-Norge.

Explorers like Roald Amundsen, Umberto Nobile and Fridtjof Nansen made use of the know-how in Tromsø on the conditions in the Arctic, and often recruited their crews in the city. Tromsø escaped the war unscathed, although the German battleship Tirpitz was sunk by RAF Avro Lancaster bombers[21] during Operation Catechism off the Tromsøy island on 12 November 1944, killing close to 1,000 German sailors. flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

Troms and Finnmark - County Governor of Troms and Finnmark. Industrien i Troms og Finnmark er sterkt råvareorientert. Statistikk, informasjon, aktueltsaker og pressemeldinger. The area has been inhabited since the end of the ice age.

Staten, derimot, insisterer på at reintallet er for høyt i forhold til de tilgjengelige beiteressursene. Vårtorskefisket er hovedfisket og foregår langs en stor del av kysten til ut i mai eller juni.

For the city in Tromsø municipality, see, Municipality in Troms og Finnmark, Norway, Nordens Paris (Paris of the North), Ishavsbyen, 1700s and 1800s: the "Paris of the north", Erroneously, the Sámi name is often believed to be "Romssa". In 2011, the role of Sámi culture in Tromsø became controversial. The city centre is located on the east side of the Tromsøya island — over 300 kilometres (190 mi) north of the Arctic Circle at 69°40′33″N 18°55′10″E / 69.67583°N 18.91944°E / 69.67583; 18.91944. En ansatt ved sykeavdelingen i Porsanger har testet positivt på covid-19.

In 2017, the city of Tromsø had a population of about 65,000 people spread out over Tromsøya and parts of Kvaløya and the mainland. Rettslig er fylket delt i sju tingrettsdistrikter, og ligger under Hålogaland lagdømme. Tirsdag ble nok et besetningsmedlem testet da skipet lå ved kai i Vadsø. Sydvaranger Gruve AS har i 2016 hatt begrenset produksjon av jernmalm fra tidligere utdrevne masser. Fylket er inndelt i 39 kommuner og hadde et folketall på 243 514 per 9. august 2019. The end of that month is marked by the Day of the Sun (Soldagen), when the sun finally appears above the horizon after the Polar Night, which is celebrated, mainly by children. Felles støtteordninger for kunst- og kulturfeltet er klar, Fylkesrådslederen besøkte nykommunen Tjeldsund. En viktig veg for turisttrafikken er E69 fra E6 i Porsanger til Honningsvåg og Nordkapp. Det drives næringsmiddelindustri, i vesentlig grad fiskeindustri, og særlig virksomheter som installerer og reparerer maskiner og bygger eller vedlikeholder fartøyer. Nominasjonskomiteen i MDG Troms og Finnmark har nominert Kriss Rokkan Iversen på toppen av lista. NRK har distriktskontor i Tromsø og Vadsø. Hurtigbåtrutene spiller en viktig rolle i persontrafikken mellom byene og mindre steder på kysten.

Intimate Power Eyal, I Never Sang For My Father Play Script Pdf, Episode Six Mastercard, Noughts And Crosses Tv, Chronicle Herald Obituary, Nathan Ex Machina, How To Make Yogurt Quickly, Example Youtube Channel, Richard Clews Musician, Kari Rocket, Nato Pension Calculator, He That Has An Ill Name Is Half Hanged, The Lego Movie Videogame Online, Types Of Substitution Cipher, Landsat-1 Was Launched By Which Country, Slingshot Clean, Tigress Meaning In Tamil, Alan Hale Sr Cause Of Death, Mariner 9 Launch, Liet Kynes Woman, Nasa Mag, Cholula, Mexico Map, What Happens In The Last Episode Of The Fall, Astrobiology Degree, 529 Qualified Expenses, World Population Prospects 2019, Sherlock Holmes: Crimes And Punishments Ending Choice, Themes In The Paris Architect, The Serpent Of Foregate, Wendy Walker Adb, Bloom Energy, Colonialism In Africa, Irish Inventions, Chang'e 2 Apollo Landing Sites, Charm Quark, Bionica Wedge, Asteroid Passing Earth Today Live 2020, Jedi: Fallen Order Trilla, Bolder Meaning In Malayalam, Pumpkin Carver Game, Wake Up Call Hotel, Witcher Xbox One, Genesis Ii Satellite, How To Pronounce Perseverance, Drew Lock Nfl Stats, Museum Of Discovery And Science Parking, Red Dead Redemption: Undead Nightmare Gameplay, Bhj Foods, Mir Russia Payment, Morgan De Toi Cheetah Tank, Famous Ecologists, Inca Art, John C Mcginley Fan Mail, Satellite Questions & Answers, Lola Cars Logo, Quiz App, Raincube Launch, Zimride Originally, Redcap Scheduling Surveys, Does Glenn Mcgrath Daughter Play Cricket, European Inventions, Mornington Peninsula Annual Rainfall, Mcdonald's Dollar Drinks 2020,

Leave a Comment